Producenci
Regulamin
 

Regulamin zakupów:

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy pod adresem www.centrumogrodu.pl Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy na platformie sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

  2. Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie w zakładce ,,Regulamin” oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Sprzedawcą jest firma CentrumOgrodu.pl z siedzibą przy ul. Spokojnej 2, 43-175 Wyry, zarejestrowana pod numerem NIP 635-170-50-54.

  5. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe i dostarczone zostaną jako wolne od wad, chyba że opis oferty stanowi inaczej. Z uwagi na charakter sprzedaży stacjonarnej z wyraźnym zaznaczeniem Sprzedawca może oferować towary powystawowe, pokazowe i inne, o czym wyraźnie informuje oferta.

  6. Zdjęcia umieszczane w akcji w celach przykładowych służą prezentacji wskazanych na nich modeli. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora. 

  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Przebieg transakcji.

  1. Kliknięcie przez Kupującego ,,Zamawiam” jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.

  2. Po dokonaniu zakupu należy wybrać sposób płatności i podmiot doręczający (firma kurierska). Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Są one podane w zdefiniowanym polu. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba, że przy produkcie zadeklarowano darmową wysyłkę.

  3. Dostępne są następujące formy płatności:

   SZYBKA PŁATNOŚĆ DotPay

   ZAKUP RATALNY CA Credit Agricole Bank Polska S.A.

   PRZELEW BANKOWY
   Na konto nr 08 1050 1399 1000 0090 8315 7637 ING.
   W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz otrzymany na maila numer zamówienia. Na płatność Sprzedawca oczekuje do 7 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, tylko po zaksięgowaniu płatności.

   PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM
   Cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki uiścić należy przy odbiorze paczki u kuriera.

   PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
   Jeśli w aukcji udostępniono opcję 'odbiór osobisty' można zapłacić gotówką w siedzibie Sprzedawcy w momencie odbioru towaru. Na miejscu w siedzibie firmy można skorzystać również z płatności kartą lub BLIK.

  4. W przypadku zmiany adresu, danych kontaktowych prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu lub kontakt e-mailowy lub telefoniczny niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

  5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy zaznaczyć to przy zamówieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości wstawić faktury do paragonu jeśli wcześniej nie został podany prawidłowy NIP podmiotu.
 3. Wysyłka towaru.

  1. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, o ile taka opcja została zaznaczona w opcjach wysyłki przy konkretnej aukcji.

  2. Przesyłki wysyłamy firmą kurierską lub własnym transportem. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  3. Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin, chyba, że w ofercie wskazano dłuższą datę. Czas liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty lub otrzymania informacji o wysyłce pobraniowej. W sezonie letnim (okres od marca do czerwca) czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. Do czasu realizacji wysyłki należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika (firmę kurierską lub Inpost). Deklarowany czas dostawy kurierskiej to następny dzień roboczy.

   3.1. W przypadku przejściowej niedostępności produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

   (a) oczekiwania na realizację Zamówienia,

   (b) odstąpienia od Zamówienia,

   (c) Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia może odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

   Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

   3.2. W przypadku trwałej niedostępności produktów, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

  4. Koszty transportu wyliczony jest na podstawie wagi i gabarytu.

  5. Wszystkie informacje o zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru są wysyłane automatycznie za pomocą wiadomości e-mail.

  6. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedającego jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.

  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce wynikające z błędnego adresu Kupującego lub nie podania zmiany adresu doręczenia w określony w niniejszym Regulaminie sposób.

  8. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z firmą doręczającą godziny przyjazdu do Adresata. Przesyłki dostarczane są w dni powszednie w godzinach od 8 do 18, chyba że regulamin przewoźnika stanowi inaczej.

  9. Jeśli przy produkcie istnieje wybór atrybutów (kolory, wzory), kupujący zobowiązany jest podać wybrany atrybut w wiadomości do sprzedającego (w formularzu po dokonaniu zakupu). Brak takiej informacji skutkuje wysyłką losowego wzoru lub koloru. Jeśli przy opisie aukcji nie pojawiła się informacja o możliwości wyboru, oznacza to, że nie ma takiej opcji.

 4. Odbiór i sprawdzenie przesyłki.

  1. Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem.

  2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy kurierze protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby firma kurierska poniosła odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu na sporządzonym przez kuriera protokole szkody należy zaznaczyć pole "USZKODZONE OPAKOWANIE".

  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 731-000-074 lub mailowo biuro@centrumogrodu.pl

 5. Cena i koszty.

  1. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom. Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy.

  2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura imienna. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT na firmę. W takim przypadku w trakcie składania zamówienia należy wypełnić formularz wprowadzając dane firmy w odpowiednie pola specjalnie do tego celu zdefiniowane. Nie ma możliwości wystawić faktury na firmę jeśli podczas zakupu kupujący o to nie wystąpił i nie podał prawidłowego numeru NIP nabywcy.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link do formularza udostępniony został w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu).

  2. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: CentrumOgrodu.pl Spokojna 2 43-175 Wyry lub e-mail info@centrumogrodu.pl

  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:

   • mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub

   • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,

  5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dodatkowym wyposażeniem lub gratisami jeśli były dodane oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: CentrumOgrodu.pl Spokojna 2 43-175 Wyry

  6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

  7. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy poświadcza potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  8. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego produktu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub na numer polskiego banku wskazany przez odstępującego, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego, nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:

   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   • zawartej w drodze aukcji publicznej;

   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Rękojmia, gwarancja, reklamacje.

  1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych (rękojmia) Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 2 lat od daty wydania przedmiotu.

  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  4. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym, lub drogą mailową na adres serwis@centrumogrodu.pl lub przesłać na adres:CentrumOgrodu.pl Spokojna 2 43-175 Wyry . Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie Kontakt.

  5. Sprzedający jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w czasie do 14 dni. W przypadku braku kontaktu, reklamacje uznaje się za zasadną.

  6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

  7. W przypadku, gdy produkt posiada rozszerzoną gwarancję, stosowna informacja pojawi się w jego opisie, a dodatkowo dołączona zostanie do niego pisemna karta gwarancyjna określająca jej zakres, czas trwania oraz procedurę reklamacyjną.

  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 8. Spory.

  1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach ul. Brata Alberta 4

   Czytaj więcej na Prawo.pl:
   https://www.prawo.pl/baza/staly-polubowny-sad-konsumencki-w-katowicach,slaskie,1073786329.html
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 1. Załączniki i formularze:

  1. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania – pobierz.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl